[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار نمایندگان مجلس - 1381/03/07
عنوان فیش : نظام سلطه, استکبار, قدرتهای سلطه ‏گر
کلیدواژه(ها) : نظام سلطه, استکبار, قدرتهای سلطه ‏گر
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
این‌که قدرتهای سلطه‌گر درصدد هستند که منافع خود را در هر نقطه‌ای از دنیا تأمین کنند، چیزی نیست که امروز کسی کتمان کند و آن را پوشیده نگه دارد.