[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از کارگران و معلمان - 1381/02/11
عنوان فیش : مقاومت, ایالات متحده امریکا, استکبار, مقاومت ملت ایران, ایستادگی مقابل استکبار
کلیدواژه(ها) : مقاومت, ایالات متحده امریکا, استکبار, مقاومت ملت ایران, ایستادگی مقابل استکبار
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
راه علاج، ایستادگی ملت و دولت در مقابل فزونخواهی امریکا و طمع‌ورزی هر قدرت دست‌انداز و مستکبری است.