[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در پادگان دوکوهه‌ - 1381/01/09
عنوان فیش : عزت ملی
کلیدواژه(ها) : عزت ملی
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
تهدید دشمنان این ملت و کشور- چه تهدید نظامی و چه تهدید سیاسی- برای این کشور چندان حائز اهمیت نیست و برای این ملت تهدید واقعی به حساب نمی‏آید. این ملت یک ملت شجاع است که طعم عزّت و استقلال را چشیده است. این جوانان- که عمده‏ی نسل امروز ما را تشکیل می‏دهند- هرگز بیگانه‏ای را بر کشور خودشان مسلّط ندیده‏اند؛ لیکن زمان ما این‏گونه نبود. نسل ما در دورانی چشم باز کرد که بر اثر ضعف حکومتها در داخل کشور، نیروهای اشغالگر خارجی همه‏کاره بودند. در مشهدِ ما نیروی بیگانه‏ای از یک دولت، در آذربایجان نیروی بیگانه‏ای از دولت دیگر؛ در خودِ تهران هم نیروهای بیگانه‏ی دیگری از دولتهای مختلف حضور داشتند. بعد هم که به ظاهر نیروهای نظامیشان را خارج کردند، نفوذهای سیاسیشان را بجا گذاشتند. نسل گذشته‏ی شما فضای کشور را این چنین دیده بود؛ مسئولان کشور، سرسپرده و مطیع بیگانگان بودند؛ لیکن نسل امروز این‏طور نیست. نسل امروز، ملت، کشور، مسئولان، حکومت و نظام خود را همیشه آزاد، سربلند، مستقل و عزیز می‏بیند؛ همه‏ی نمادهای کشور را دارای نشانه‏های استقلال دیده و به خود می‏بالد؛ این نسلی است که از تهدید دشمن نمی‏هراسد. لذا این تهدیدها برای کشور خطر جدّی نیست.

مربوط به :بیانات در پادگان دوکوهه‌ - 1381/01/09
عنوان فیش : مردم, عزت ملی, عزت ملت ایران, استقلال حقیقی ملت ایران
کلیدواژه(ها) : مردم, عزت ملی, عزت ملت ایران, استقلال حقیقی ملت ایران
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
اين ملت يك ملت شجاع است كه طعم عزت و استقلال راچشيده است.