[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار مردم قم - 1380/10/19
عنوان فیش : مردم, اتکای نظام اسلامی به مردم, انتخابات, انتخابات ریاست جمهوری, انتخابات مجلس شورای اسلامی, اهمیت انتخابات, حضور مردم در صحنه, نفوذ دشمن
کلیدواژه(ها) : مردم, اتکای نظام اسلامی به مردم, انتخابات, انتخابات ریاست جمهوری, انتخابات مجلس شورای اسلامی, اهمیت انتخابات, حضور مردم در صحنه, نفوذ دشمن
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
اين نظام مستحكم، انتخاب مردمى، مجلس مردمى و دولت مردمى كه بر پايه‌ى اسلام بود، مانع نفوذ دشمن شد.