[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار کارگزاران نظام به مناسبت عید مبعث‌ - 1380/07/23
عنوان فیش : بعثت پیامبر اسلام, عید مبعث
کلیدواژه(ها) : بعثت پیامبر اسلام, عید مبعث
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
مبعث در حقیقت روز برافراشته شدن پرچم رسالتی است که خصوصیات آن برای بشریّت، ممتاز و بی‌نظیر است.

مربوط به :بیانات در دیدار کارگزاران نظام به مناسبت عید مبعث‌ - 1380/07/23
عنوان فیش : بعثت پیامبر اسلام
کلیدواژه(ها) : بعثت پیامبر اسلام
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
مبعث در حقیقت پرچم علم و معرفت را برافراشت.