[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در مراسم تنفیذ ریاست‌جمهوری‌ سال ۸۰ - 1380/05/11
عنوان فیش : رونق اقتصادی, ظرفیت درون‌زا, نیروی انسانی
کلیدواژه(ها) : رونق اقتصادی, ظرفیت درون‌زا, نیروی انسانی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
ما منابع ثروت و درآمد و نیروی کار فراوان و زمینه‌های متعدّدی برای شکوفایی اقتصادی داریم.