[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار مسئولان دستگاه قضایی - 1380/04/07
عنوان فیش : قانون, عدالت, قانون‌‌گرایی, قانون‌گذاری, نظام جمهوری اسلامی ایران, اجرای عدالت, استقرار عدالت
کلیدواژه(ها) : قانون, عدالت, قانون‌‌گرایی, قانون‌گذاری, نظام جمهوری اسلامی ایران, اجرای عدالت, استقرار عدالت
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
مجموعه‌ی قوانین در نظام جمهوری اسلامی باید به یک قلّه منتهی شود و آن عبارت است از عدالت.