[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در مراسم دوازدهمین سالگرد رحلت امام خمینی (رحمه‌الله) - 1380/03/14
عنوان فیش : قانون‌‌گرایی
کلیدواژه(ها) : قانون‌‌گرایی
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
اگر شما امروز می‌‌بینید كه با تبلیغات و تحریك دشمنان، در هر برهه‌‌ای از زمان، قوای قانونی كشور مورد تعرّض تبلیغاتی قرار می‌گیرند، این دنباله‌‌ی همان دشمنی‌‌ای است كه از اوّل با اساس نظم و قانون‌ در جمهوری اسلامی وجود داشت و امام مقابل آن ایستاد. ما همیشه این را تأكید كرده‌‌ایم و بازهم تكرار می‌كنیم، وظایفی كه در قانون‌ اساسی برای قوای سه‌‌گانه و مسئولان قانونی معیّن شده، معتبر و محترم است و همه باید در مقابل این قانون‌، حالت تسلیم داشته باشند. بی‌‌قانونی به شكلهای مختلفی خود را نشان می‌‌دهد. یكی از آن‌ها همین است كه علیه اساس و ترتیبات قانون‌ اساسی مبارزه‌‌ی تبلیغاتی شود و لجن‌پراكنی صورت گیرد و به مسئولیتهای قانونی در هر بخشی از بخشها بی‌‌احترامی گردد. این آن چیزی است كه از اوّلِ انقلاب، دشمنان امام و اسلام بر روی آن پافشاری می‌كردند و امام در مقابل آن ایستاد.