[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از مردم گیلان - 1380/02/11
عنوان فیش : ایران, جامعه بین الملل, جامعه‌ی جهانی
کلیدواژه(ها) : ایران, جامعه بین الملل, جامعه‌ی جهانی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
امروز در عرصه‌ی جهانی و در فضای بین‌المللی، مسائل ایران یکی از برجسته‌ترین مسائل و مقابل چشمهاست.