[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در مراسم گشایش کنفرانس بین‌المللی حمایت از انتفاضه فلسطین‌ - 1380/02/04
عنوان فیش : فلسطین, اشغال فلسطین, نظام سلطه, نقشه دشمن, اختلاف‌افکنی
کلیدواژه(ها) : فلسطین, اشغال فلسطین, نظام سلطه, نقشه دشمن, اختلاف‌افکنی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
فلسطین یك موضوع اسلامی و متعلق به كل جهان اسلام است و اشغال آن، یكی از اركان توطئه‌های شیطانی سلطه‌گران جهانی برای تضعیف و ایجاد تفرقه در جهان اسلام بوده است.