[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از فرماندهان و پرسنل ارتش - 1380/01/28
عنوان فیش : مردم, استکبار
کلیدواژه(ها) : مردم, استکبار
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
بدون تردید در مورد ملت و کشور ایران، استکبار جهانی و دستهای قدرت‌طلبِ بین‌المللی ناکام خواهند بود.