[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از فرماندهان و پرسنل ارتش - 1380/01/28
عنوان فیش : نظام سلطه
کلیدواژه(ها) : نظام سلطه
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
امروز دستگاههای پنهان و آشکار قدرت - چه در زمینه‌های اقتصادی، چه در زمینه‌های نظامی و چه در زمینه‌های امنیتی - کار می‌کنند، برای این‌که میلیاردها انسان را به زیر سلطه‌ی خودشان درآورند. اینها در جاهایی موفق می‌شوند، در بعضی جاها هم ناکام می‌مانند. یکی از جاهایی که ناکام ماندند - و به فضل پروردگار و به همت شما ملت ایران باز هم ناکام خواهند ماند - کشور بزرگ و ملت عظیم‌الشأن ایران است. بدون تردید در مورد ملت و کشور ایران، استکبار جهانی و دستهای قدرت‌طلب بین‌المللی ناکام خواهند بود.

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از فرماندهان و پرسنل ارتش - 1380/01/28
عنوان فیش : اقتدار ملی
کلیدواژه(ها) : اقتدار ملی
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
یک پایه‌ی اقتدار ملی، در نیروهای مسلح است. اقتدار ملی، یعنی اقتدار ملت. اقتدار ملت در عملکرد مسؤولان یک کشور خود را نشان می‌دهد. اگر عملکرد مسؤولان در گذاردن و اجرای قانونها، در صداقت و پاکدامنی، در تلاش و خستگی‌ناپذیری، در به میان آوردن ابتکارهای خلاق و کارساز، در الگو قرار دادن انسانهای برجسته و نمونه، در طرد کردن انسانهای فاسد - که این زمینه‌ها هم جز با ایمان مخلصانه‌ی به خدا به طور کامل میسر نیست - عملکرد خوبی باشد، ملت احساس اقتدار می‌کند.
اقتدار ملی، هم زمینه‌ی نظامی دارد، هم زمینه‌ی اقتصادی دارد، هم زمینه‌ی سیاسی دارد، هم زمینه‌ی سازمانی دارد. در همه‌ی زمینه‌ها مسؤولان می‌توانند کاری کنند که ملت احساس اقتدار کند. وقتی که دشمنی به مرز حمله می‌کند، اگر مسؤولانِ دفاع از مرزها وظیفه‌ی خودشان را خوب به انجام رسانند، ملت احساس اقتدار می‌کند. هنگامی که سیاستمداران زورگوی جهانی با انواع بازیهای سیاسی خواستند بر کشور و ملتی چیزی را تحمیل کنند، اگر دستگاه سیاسی آن کشور توانست هوشیارانه و مدبّرانه تحمیل دشمن را پس بزند، ملت احساس اقتدار می‌کند. وقتی که همه‌ی سرمایه‌اندوزان بین‌المللی سعی می‌کنند یک ملت و یک کشور را در چنبره‌ی اختاپوس اقتصادیِ خودشان درآورند و با نامهای فریبنده و بناحق، منابع یک ملت را جذب کنند، اگر مسؤولان اقتصادی کشور توانستند با تدبیر و هوشیاری و با سرعت عمل متناسب، تدابیر لازم را پیش گیرند و مانع از نفوذ پنجه‌ی دشمن در اقتصاد کشور شوند و اقتصاد ملی را شکوفا کنند، ملت احساس اقتدار می‌کند. اقتدار ملی یک مفهوم و مقوله‌ی کاملاً پیچیده و مرکّب است که نه به معنای نظامیگری است و نه نظامیگری نبودن آن باید بهانه‌ای برای منزوی کردن کار نظامی شود. نظامیان هم به نوبه‌ی خود در اقتدار ملی شریکند. در یک مجموعه‌ی نظامی، اقتدار ملی با کارایی نظامی و رشد خُلقیّات جوانمردانه در آنها، خود را نشان می‌دهد.
من بر وحدت بین نیروهای مسلّح - چه سازمانها و چه نیروهای داخل یک سازمان - تأکید می‌کنم. وحدت به معنای یکی شدن نیست؛ وحدت به معنای هماهنگی و همدل بودن است. سازمان ارتش و سپاه و نیروی انتظامی، هر کدام در وظایف مقرّر و تعریف شده‌ی خودشان، هم خوب کار کنند و خود را از لحاظ کیفیّت بالا ببرند و هم دیگران را به رسمیّت بشناسند و برای آنها احترام و ارزش قائل شوند و با آنها همدل باشند. این می‌شود مظهر اقتدار ملی.

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از فرماندهان و پرسنل ارتش - 1380/01/28
عنوان فیش : اقتدار نظامی
کلیدواژه(ها) : اقتدار نظامی
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
یک پایه‏ی اقتدار ملی، در نیروهای مسلح است. اقتدار ملی، یعنی اقتدار ملت. اقتدار ملت در عملکرد مسئولان یک کشور خود را نشان می‏دهد. اگر عملکرد مسئولان در گذاردن و اجرای قانونها، در صداقت و پاک‏دامنی، در تلاش و خستگی‏ناپذیری، در به میان آوردن ابتکارهای خلاق و کارساز، در الگو قرار دادن انسانهای برجسته و نمونه، در طرد کردن انسانهای فاسد- که این زمینه‏ها هم جز با ایمان مخلصانه‏ی به خدا به طور کامل میسر نیست- عملکرد خوبی باشد، ملت احساس اقتدار می‏کند.

اقتدار ملی، هم زمینه‏ی نظامی دارد، هم زمینه‏ی اقتصادی دارد، هم زمینه‏ی سیاسی دارد، هم زمینه‏ی سازمانی دارد. در همه‏ی زمینه‏ها مسئولان می‏توانند کاری کنند که ملت احساس اقتدار کند. وقتی‏که دشمنی به مرز حمله می‏کند، اگر مسئولانِ دفاع از مرزها وظیفه‏ی خودشان را خوب به انجام رسانند، ملت احساس اقتدار می‏کند. هنگامی که سیاستمداران زورگوی جهانی با انواع بازیهای سیاسی خواستند بر کشور و ملتی چیزی را تحمیل کنند، اگر دستگاه سیاسی آن کشور توانست هوشیارانه و مدبّرانه تحمیل دشمن را پس بزند، ملت احساس اقتدار می‏کند. وقتی‏که همه‏ی سرمایه‏اندوزان بین‏المللی سعی می‏کنند یک ملت و یک کشور را در چنبره‏ی اختاپوس اقتصادیِ خودشان درآورند و با نامهای فریبنده و به‏ناحق، منابع یک ملت را جذب کنند، اگر مسئولان اقتصادی کشور توانستند با تدبیر و هوشیاری و با سرعت عمل متناسب، تدابیر لازم را پیش گیرند و مانع از نفوذ پنجه‏ی دشمن در اقتصاد کشور شوند و اقتصاد ملی را شکوفا کنند، ملت احساس اقتدار می‏کند. اقتدار ملی یک مفهوم و مقوله‏ی کاملًا پیچیده و مرکّب است که نه به معنای نظامیگری است و نه نظامیگری نبودن آن باید بهانه‏ای برای منزوی کردن کار نظامی شود. نظامیان هم به نوبه‏ی خود در اقتدار ملی شریکند. در یک مجموعه‏ی نظامی، اقتدار ملی با کارایی نظامی و رشد خُلقیّات جوانمردانه در آن‏ها، خود را نشان می‏دهد.

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از فرماندهان و پرسنل ارتش - 1380/01/28
عنوان فیش : حقوق بشر
کلیدواژه(ها) : حقوق بشر
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
امروز شما می‌بینید همان کسانی که دم از صلح و حقوق بشر می‌زنند، بیشترین ضربه‌ها را به صلح و حقوق بشر وارد می‌کنند. چرا سازمانهای مدافع صلح، کشور متجاوزی را که به همسایه‌ی خود تجاوز می‌کند، محکوم نمی‌کنند؟ چرا سازمانهای مدّعی دفاع از حقوق بشر، از حقوق ملت فلسطین دفاع نمی‌کنند؟ آیا ملت فلسطین جزو بشر نیست، یا آن مدّعا، دروغ و پوچ و در خدمت هدفهای استکبار جهانی است؟

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از فرماندهان و پرسنل ارتش - 1380/01/28
عنوان فیش : ارتش جمهوری اسلامی
کلیدواژه(ها) : ارتش جمهوری اسلامی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
مضمون روز ارتش از این جهت مهمّ است که بقا و اعتلای ارتش در کشور ما مبدأ تاریخ شد.

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از فرماندهان و پرسنل ارتش - 1380/01/28
عنوان فیش : ارتش جمهوری اسلامی
کلیدواژه(ها) : ارتش جمهوری اسلامی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
امروز میدان برای تعالی ارتش باز است.

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از فرماندهان و پرسنل ارتش - 1380/01/28
عنوان فیش : اقتدار ملی, نیروهای مسلح
کلیدواژه(ها) : اقتدار ملی, نیروهای مسلح
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
یک پایه‌ی اقتدار ملی، در نیروهای مسلح است.

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از فرماندهان و پرسنل ارتش - 1380/01/28
عنوان فیش : وحدت, نیروهای مسلح
کلیدواژه(ها) : وحدت, نیروهای مسلح
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
من بر وحدت بین نیروهای مسلّح- چه سازمانها و چه نیروهای داخل یک سازمان- تأکید می‌کنم.

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از فرماندهان و پرسنل ارتش - 1380/01/28
عنوان فیش : مردم, استکبار
کلیدواژه(ها) : مردم, استکبار
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
بدون تردید در مورد ملت و کشور ایران، استکبار جهانی و دستهای قدرت‌طلبِ بین‌المللی ناکام خواهند بود.

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از فرماندهان و پرسنل ارتش - 1380/01/28
عنوان فیش : اقتدار اقتصادی
کلیدواژه(ها) : اقتدار اقتصادی
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
اقتدار ملی، هم زمینه‏ی نظامی دارد، هم زمینه‏ی اقتصادی‏ دارد، هم زمینه‏ی سیاسی دارد، هم زمینه‏ی سازمانی دارد. در همه‏ی زمینه‏ها مسئولان می‏توانند کاری کنند که ملت احساس اقتدار کند. وقتی‏که دشمنی به مرز حمله می‏کند، اگر مسئولانِ دفاع از مرزها وظیفه‏ی خودشان را خوب به انجام رسانند، ملت احساس اقتدار می‏کند. هنگامی که سیاستمداران زورگوی جهانی با انواع بازیهای سیاسی خواستند بر کشور و ملتی چیزی را تحمیل کنند، اگر دستگاه سیاسی آن کشور توانست هوشیارانه و مدبّرانه تحمیل دشمن را پس بزند، ملت احساس اقتدار می‏کند. وقتی‏که همه‏ی سرمایه‏اندوزان بین‏المللی سعی می‏کنند یک ملت و یک کشور را در چنبره‏ی اختاپوس اقتصادیِ‏ خودشان درآورند و با نامهای فریبنده و به‏ناحق، منابع یک ملت را جذب کنند، اگر مسئولان اقتصادی‏ کشور توانستند با تدبیر و هوشیاری و با سرعت عمل متناسب، تدابیر لازم را پیش گیرند و مانع از نفوذ پنجه‏ی دشمن در اقتصاد کشور شوند و اقتصاد ملی را شکوفا کنند، ملت احساس اقتدار می‏کند. اقتدار ملی یک مفهوم و مقوله‏ی کاملًا پیچیده و مرکّب است که نه به معنای نظامیگری است و نه نظامیگری نبودن آن باید بهانه‏ای برای منزوی کردن کار نظامی شود. نظامیان هم به نوبه‏ی خود در اقتدار ملی شریکند. در یک مجموعه‏ی نظامی، اقتدار ملی با کارایی نظامی و رشد خُلقیّات جوانمردانه در آن‏ها، خود را نشان می‏دهد.

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از فرماندهان و پرسنل ارتش - 1380/01/28
عنوان فیش : ارتش جمهوری اسلامی
کلیدواژه(ها) : ارتش جمهوری اسلامی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
یك ارتش، بزرگترین افتخارش این است كه مدافع ملت و كشور باشد و در میدان خطر از خود كارایی نشان دهد. ارتش جمهوری اسلامی این دو خصوصیت را از خود نشان داد.

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از فرماندهان و پرسنل ارتش - 1380/01/28
عنوان فیش : ارتش جمهوری اسلامی, الگو بودن امیرالمومنین (علیه‌السلام)
کلیدواژه(ها) : ارتش جمهوری اسلامی, الگو بودن امیرالمومنین (علیه‌السلام)
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
جوانهای ارتش جمهوری اسلامی ایران می‌توانند به امیرالمومنین به عنوان الگوی رفتاری یك انسان فداكار و بااخلاص نگاه كنند و رفتار علوی را در رفتار خود منعكس نمایند: كار خستگی‌ناپذیر، تلاش مخلصانه و سعی در تعالی هرچه بیشتر علمی و عملی.

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از فرماندهان و پرسنل ارتش - 1380/01/28
عنوان فیش : اقتدار ملی, نظامی, نیروهای مسلح, پیشرفت در عرصه نظامی, کارآمدی
کلیدواژه(ها) : اقتدار ملی, نظامی, نیروهای مسلح, پیشرفت در عرصه نظامی, کارآمدی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
در یك مجموعه‌ی نظامی، اقتدار ملی با كارایی نظامی و رشد خلقیات جوانمردانه در آنها، خود را نشان می‌دهد.

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از فرماندهان و پرسنل ارتش - 1380/01/28
عنوان فیش : حقوق بشر, سوء استفاده از مفاهیم شریف, نقض حقوق بشر
کلیدواژه(ها) : حقوق بشر, سوء استفاده از مفاهیم شریف, نقض حقوق بشر
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
امروز شما می‌بینید همان كسانی كه دم از صلح و حقوق بشر می‌زنند، بیشترین ضربه‌ها را به صلح و حقوق بشر وارد می‌كنند.

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از فرماندهان و پرسنل ارتش - 1380/01/28
عنوان فیش : اقتدار ملی, نمایش اقتدار ملی, کارگزاران نظام
کلیدواژه(ها) : اقتدار ملی, نمایش اقتدار ملی, کارگزاران نظام
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
اقتدار ملت در عملكرد مسوولان يك كشور خود را نشان مى‌دهد.