[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از مردم قم‌ در سالروز قیام 19 دی - 1379/10/19
عنوان فیش : استقلال, مردمسالاری دینی, دشمن‌شناسی, دشمن
کلیدواژه(ها) : استقلال, مردمسالاری دینی, دشمن‌شناسی, دشمن
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
هر كس كه با حاكميت نظام مستقل مردمى دينى مخالف است، دشمن است.