[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :پیام به‌ ملتهای‌ مسلمان‌ و دولتهای‌ اسلامی به مناسبت روز جهانی‌ قدس‌ - 1379/09/29
عنوان فیش : تحریم اقتصادی
کلیدواژه(ها) : تحریم اقتصادی
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
امید است دولتهای اسلامی با خواسته‏های قاطبه ملتهای مسلمان همراه شوند و از این حرکت عظیم حمایت کنند و هرگونه رابطه با این رژیم اشغالگر را به طور کامل قطع نمایند و از تحریمهای مختلف اقتصادی و ابزارهای دیگر برای مقابله با این رژیم غاصب استفاده کنند و کمکهای مردمی را صرف مسئله اصلی فلسطین، معالجه مجروحان و بازسازی ویرانیها بنمایند. جمهوری اسلامی ایران نیز به حمایتهای خود از این حرکت و مردم مظلوم فلسطین ادامه خواهد داد و آیین‏های روز جهانی قدس را همراه با همه‏ی مسلمانان، پُرشکوه‏تر از هر سال برگزار خواهد کرد و امیدوار است هر روز شاهد پیروزی حق و عدالت و شکست و رسوایی باطل و اشغالگری باشیم.