[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در اجتماع بزرگ مردم اراک - 1379/08/24
عنوان فیش : ایالات متحده امریکا, استکبار, نظام سلطه, دشمن‌شناسی, دشمن
کلیدواژه(ها) : ایالات متحده امریکا, استکبار, نظام سلطه, دشمن‌شناسی, دشمن
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
دشمن، یعنی همان مرکز استکبار و سلطه‌ی جهانی، که امروز یک مظهر بزرگ و اساسی آن امریکاست.

مربوط به :بیانات در اجتماع بزرگ مردم اراک - 1379/08/24
عنوان فیش : استکبار, مقاومت اسلامی فلسطین, نقاط ضعف دشمن, ماجرای فلسطین
کلیدواژه(ها) : استکبار, مقاومت اسلامی فلسطین, نقاط ضعف دشمن, ماجرای فلسطین
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
ماجرای امروز فلسطین یکی از نشانه‌های ضعف استکبار - یعنی ضعف دشمن ملت ایران - است.

مربوط به :بیانات در اجتماع بزرگ مردم اراک - 1379/08/24
عنوان فیش : نظام سلطه, استکبار, نفوذ دشمن
کلیدواژه(ها) : نظام سلطه, استکبار, نفوذ دشمن
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
اگر استكبار و دستگاه سلطه توانست بر كشوری تسلط یابد و در آن نفوذ پیدا كند، منافع آن ملت، دیگر نادیده گرفته خواهد شد.

مربوط به :بیانات در اجتماع بزرگ مردم اراک - 1379/08/24
عنوان فیش : استکبار, ترس از دشمن, اتکای نظام اسلامی به مردم, نظام جمهوری اسلامی ایران, ایستادگی مقابل استکبار, مقاومت ملت ایران
کلیدواژه(ها) : استکبار, ترس از دشمن, اتکای نظام اسلامی به مردم, نظام جمهوری اسلامی ایران, ایستادگی مقابل استکبار, مقاومت ملت ایران
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
نظام جمهورى اسلامى چون متكى به مردم است، لذا نه از امريكا و نه از هيچ قدرت استكبارى ديگرى هيچ واهمه‌اى ندارد.