[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار مسئولان نظام و سفرای کشورهای اسلامی - 1379/08/04
عنوان فیش : عید مبعث, نبوت, بعثت پیامبر اسلام
کلیدواژه(ها) : عید مبعث, نبوت, بعثت پیامبر اسلام
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
حرکت بعثت نبوی، راه جدیدی در مقابل بشر گذاشت .

مربوط به :بیانات در دیدار مسئولان نظام و سفرای کشورهای اسلامی - 1379/08/04
عنوان فیش : عید مبعث, بعثت پیامبر اسلام
کلیدواژه(ها) : عید مبعث, بعثت پیامبر اسلام
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
بعثت برای این است كه انسانها را از ظلمات خارج و به نور هدایت كند.