[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :پیام به سی‌وپنجمین نشست اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان در اروپا - 1379/06/26
عنوان فیش : جوان
کلیدواژه(ها) : جوان
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
جوان ایران امروز باید بداند كه دست تقدیر، او را در مقطعی قرار داده كه برای ملت و تاریخ او تعیین كننده است.