[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار با نمایندگان دوره ششم مجلس شورای اسلامی‌ - 1379/03/29
عنوان فیش : قانون‌‌گرایی
کلیدواژه(ها) : قانون‌‌گرایی
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
عمل به قانون‏ اساسی، علاج اساسی دردهای این كشور است. و عمل هم متوقّف بر این است كه عناصر عمل‏كننده؛ چه آن‏هایی كه مجاری اجرای قانون‏ اساسی را معیّن می‏كنند مثل دستگاه‏های قانون‏گذاری چه كسانی كه آن را اجرا می‏كنند مثل قوّه‏ی مجریّه چه كسانی كه عدالت و تخلّفها را مورد ملاحظه قرار می‏دهند مثل قوّه‏ی قضائیّه و همه‏ی دست‏اندركاران این كشور، در مقام عمل، اخلاص و صفا و مسئولیت و انجام وظیفه را ملاك خودشان قرار دهند. این اساس قضیه است.

مربوط به :بیانات در دیدار با نمایندگان دوره ششم مجلس شورای اسلامی‌ - 1379/03/29
عنوان فیش : قانون, قانون‌‌گرایی, قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران, رفع مشکلات, علاج مشکلات کشور
کلیدواژه(ها) : قانون, قانون‌‌گرایی, قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران, رفع مشکلات, علاج مشکلات کشور
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
عمل به قانون اساسی، علاج اساسی دردهای این كشور است.