[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار با جوانان در مصلّای بزرگ تهران‌ - 1379/02/01
عنوان فیش : افتخارات جمهوری اسلامی, افتخارات ملی, دفاع مقدس
کلیدواژه(ها) : افتخارات جمهوری اسلامی, افتخارات ملی, دفاع مقدس
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
این جنگ هشت ساله و این دفاع مقدّس، از بزرگترین افتخارات ملت ایران بود .