[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار با جوانان در مصلّای بزرگ تهران‌ - 1379/02/01
عنوان فیش : کارگزاران نظام, جوان, برنامه ریزی, قوه مجریه‏
کلیدواژه(ها) : کارگزاران نظام, جوان, برنامه ریزی, قوه مجریه‏
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
مسئولان باید مسأله‌ی جوانان، نیازهای جوانان، آینده‌ی جوانان و برنامه‌ریزی برای جوانان را یک مسأله‌ی درجه‌ی یک و جدّی به حساب آورند .