[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در اجتماع بزرگ زائران و مجاوران حضرت رضا(ع) - 1379/01/06
عنوان فیش : استکبار, نظام سلطه
کلیدواژه(ها) : استکبار, نظام سلطه
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
اصرار ابرقدرتها این است که چنین وانمود کنند ما هر کاری بخواهیم در دنیا انجام دهیم، آن کار انجام می‌گیرد .

مربوط به :بیانات در اجتماع بزرگ زائران و مجاوران حضرت رضا(ع) - 1379/01/06
عنوان فیش : ایالات متحده امریکا, مقاومت, نظام سلطه, استکبار, شکست ابرقدرتها
کلیدواژه(ها) : ایالات متحده امریکا, مقاومت, نظام سلطه, استکبار, شکست ابرقدرتها
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
نه امریكا، نه هیچ ابرقدرت دیگری و نه همه‌ی ابرقدرتها روی هم، در مقابل ملتی كه بیدار و شجاع است، حق خود را می‌شناسد و از حق خود دفاع می‌كند، هیچ غلطی نمی‌توانند بكنند.