[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :پیام به کنگره‌ی عظیم حج - 1378/12/23
عنوان فیش : اسلام‌ستیزی
کلیدواژه(ها) : اسلام‌ستیزی
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
امروز ثروتهای طبیعی جهان اسلام به‏تاراج می‏رود، ذخیره‏ی فرهنگی و فکری گرانبهای آن در زیر حجابی از پوشال‏های تبلیغاتی مهاجمان فرهنگی عمداً پنهان می‏ماند، استعدادها و مغزهای جوان آن ربوده می‏شود، قوای آنان در منازعات نظامی و سیاسی نابود می‏گردد، بی‏مبالاتی و ولنگاری اخلاقی و اعتقادی، از راه مدرنترین ابزارهای ارتباطی، همچون گندابی به درون محیط زندگی و درس و ورزش جوانان آن نشت می‏کند، نفت آنان، روز به روز بر ثروت کمپانیها و خزانه‏ی مالیات‏گیرندگان بیگانه می‏افزاید و بجای صاحبان اصلی، دشمنان آنان را فربه می‏سازد، در قلب جهان اسلام و در گوشه و کنارهای آن در آسیا و آفریقا و اروپا تازیانه‏ی ظلم و خشم کافران بر پیکر میلیونها مسلمان فرود می‏آید و فلسطین و لبنان در آتش قساوت صهیونیستها می‏سوزد، .. و این همه درد و رنج، سیاستمداران و رجال دینی و روشن‏فکران امّت اسلامی را به چاره‏سازی برنمی‏انگیزد.
این در حالی است که در همه جا دست‏مایه‏های ارزشمند برای پایه‏گذاری یک وضع نوین و نجات‏بخش، هست و ابزار و انگیزه‏ی لازم برای تحول بوضوح در همه‏ی کشورهای اسلامی قابل مشاهده است. امروز کمتر کشور اسلامی است که احساس و انگیزه اسلامی در نسل جوان، و پایبندی عمیق ایمانی در بیشتر مردم، و نگرانی از وضع موجود و امید به دورنمای اسلامی، در آن بطور آشکار دیده نشود.
آنچه می‏تواند از فعال شدن این امکانات مانع شود در درجه‏ی اوّل آن است که قدرت سیاسی در داخل کشورها در سمت و سوی این آرزوها و خواست‏ها نیست و در مواردی حکومتها با ضعف یا وابستگی یا استبداد و مردم‏ستیزی که دچار آنند قادر بر همراهی و همکاری با آرزوهای بزرگ اسلامی مردم نیستند.
از سوی دیگر عظمت جهان اسلام و قدرت تاثیرگذاری آن بر وقایع جهانی از چشم آنان پوشیده است و در نتیجه هر ملّتی خود را در برابر فشار قدرتهای اسلام‏ستیز استکباری تنها می‏بیند و مقابله با هجوم سیاسی و تبلیغاتی و احیاناً نظامی آنان را ناممکن می‏یابد.