[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در خطبه‌های نماز عید فطر - 1378/10/18
عنوان فیش : قانون‌‌گرایی
کلیدواژه(ها) : قانون‌‌گرایی
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
بعضیها دستگاه‌های قانونی را متّهم می‌كنند و این كار غلطی است. دستگاه‌های قانونی، اعم از وزارت كشور كه مجری انتخابات است و شورای نگهبان كه ناظر امین بر انتخابات است هركدام وظیفه و قانونی دارند. كسانی هم هستند كه مراقبت می‌كنند تخلّف از قانون‌ انجام نگیرد. اگر میانِ خود این‌ها در موردی اختلافی باشد كه این قانونی است یا نه باید میان خودشان آن را حل كنند. بعضیها مایلند كه به دنبال همان سیاست جنجال‌‌آفرینی، این شخص را، آن شخص را، این مجموعه را، آن مجموعه را، به كارهایی متّهم كنند كه شأن مسئول اسلامی نیست. مردم باید به مجریان و ناظران انتخابات، با چشم یكسان نگاه كنند. هم مجریان، هم ناظران، باید پایبندی‌ خودشان را به قانون نشان دهند. ملاك، قانون است؛ سلایق افراد ملاك نیست. آن قانونی كه در مجلس شورای اسلامی تصویب و در شورای نگهبان تأیید شده است، برای همه معتبر و حجت است؛ چه كسی كه آن قانون را می‌‌پسندد، چه كسی كه آن قانون را نمی‌‌پسندد. قانون تا قانون است، همه موظّفند به آن عمل كنند.