[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار مسئولان نظام و سفراى کشورهاى اسلامى - 1394/02/26
عنوان فیش : بعثت پیامبر اسلام, درسهای بعثت, عید مبعث
کلیدواژه(ها) : بعثت پیامبر اسلام, درسهای بعثت, عید مبعث
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
به درسهای بعثت برای همیشه نیازمندیم؛ بعثت فقط یک حادثه‌ی تاریخی برای یک برهه‌ی معیّنی از زمان نبود؛ برای همه‌ی دوران تاریخ است.