[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از بسیجیان - 1378/06/10
عنوان فیش : دشمنان داخلی و خارجی, دشمنان نظام, امپراتوری تبلیغاتی, توطئه تبلیغاتی, بلندگوهای صهیونیستی و استکباری
کلیدواژه(ها) : دشمنان داخلی و خارجی, دشمنان نظام, امپراتوری تبلیغاتی, توطئه تبلیغاتی, بلندگوهای صهیونیستی و استکباری
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
اگر کسانى خیال مى‌کنند که با پشتیبانى دستگاههاى تبلیغاتى استکبارى و شبکه و امپراتورى تبلیغاتى صهیونیستى در دنیا، مى‌توانند کارشان را در این مملکت از پیش ببرند، اشتباه مى‌کنند؛ چنین چیزى نیست.