[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت - 1378/06/02
عنوان فیش : اعتماد به خدا
کلیدواژه(ها) : اعتماد به خدا
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
خدا را حمد و شکر می‌کنم که این دولتِ فعّال و کوشنده و این برادران عزیز را توفیق داد که بتوانند دو سال در یکی از حسّاسترین مقاطع تاریخ بعد از انقلابِ ما، این بار مسؤولیت سنگین را بر دوشهای خودشان حمل کنند. امیدوارم همچنان که جناب آقای خاتمی به‌درستی بیان کردند، این راه با همان شاخصه‌هایی که در وجود شریف امام عزیزمان متبلور و متجسّد بود، با قوّت، با قدرت، با امید و با اعتماد به کمک الهی ادامه پیدا کند.

مربوط به :بیانات در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت - 1378/06/02
عنوان فیش : اعتماد به خدا
کلیدواژه(ها) : اعتماد به خدا
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
نیروی شما از یک طرف نیروی توکّل و اعتماد به خداست. اگر ما خدا را در نظر داشته باشیم و حقیقتاً به عنوان انجام وظیفه کار کنیم، یقیناً لطف و تفضّل و حمایت و کمکهای غیرمحتسبِ خدای متعال به ما خواهد رسید. همین حالا شما خودتان ببینید؛ در روال عادّی کار، گاهی دریچه‌هایی از جایی باز می‌شود که من و شما حسابش را نکرده‌ایم؛ من و شما زحمتش را نکشیده‌ایم. ما که می‌دانیم؛ حالا ممکن است گاهی بعضیها دورا دور خیال کنند که این ما بودیم که مثلاً فلان گشایش جهانی را، فلان گشایش منطقه‌ای را و فلان گشایش ملی را انجام دادیم.

مربوط به :بیانات در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت - 1378/06/02
عنوان فیش : اعتماد به خدا
کلیدواژه(ها) : اعتماد به خدا
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
عزیزان من! به نظر من، راه دینداری، راه توکّل به خدا و راه اعتماد به وعده الهی است. «ولو انّ اهل القری امنوا و اتّقوا لفتحنا علیهم برکات من السّماء و الارض»؛ ایمان و تقوا، راههای طبیعی را هم باز می‌کند، مشکلات طبیعی را هم برطرف می‌کند؛ مشکلات جهانی را هم برطرف می‌کند؛ خطرهای بزرگ را هم برطرف می‌کند و گشایشهای فراوان به وجود می‌آورد.

مربوط به :بیانات در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت - 1378/06/02
عنوان فیش : اعتماد به خدا, پایبندی به اسلام, تمسک به دین, توکل به خدا
کلیدواژه(ها) : اعتماد به خدا, پایبندی به اسلام, تمسک به دین, توکل به خدا
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
راه دینداری، راه توكل به خدا و راه اعتماد به وعده الهی است.