[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در خطبه‌های نمازجمعه‌ - 1378/05/08
عنوان فیش : مردم, پیروزی, عبرت, عبرت‌های تاریخ
کلیدواژه(ها) : مردم, پیروزی, عبرت, عبرت‌های تاریخ
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
هر ملتی که از حوادث درس گرفت، پیروز و موفّق خواهد شد.