[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در خطبه‌های نماز عید فطر - 1377/10/28
عنوان فیش : وحدت, نماز جمعه
کلیدواژه(ها) : وحدت, نماز جمعه
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
نماز جمعه محل وحدت است، محل جمع است، محل نزديكى دلهاست؛ نگذاريد مظهر اختلاف شود.