[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دانشگاه تربیت مدرّس‌ - 1377/06/12
عنوان فیش : جوان, جوان امروز انقلاب اسلامی, آبادانی کشور, سازندگی کشور, جوانِ تحصیلکرده‌ی پرانرژیِ پرانگیزه
کلیدواژه(ها) : جوان, جوان امروز انقلاب اسلامی, آبادانی کشور, سازندگی کشور, جوانِ تحصیلکرده‌ی پرانرژیِ پرانگیزه
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
مسؤولیتِ عظیمِ شما نسلِ جوانِ روشنفکرِ تحصیلکرده‌ی این کشوراین است که کشور را به آن پایه‌ای که لازم است، برسانید.