[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار کارگزاران نظام - 1377/04/21
عنوان فیش : عزت ملی
کلیدواژه(ها) : عزت ملی
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
ملت ما متحد است؛ ملت با دولت، دولت با ملت، مسئولان در بین خودشان. این وحدت کلمه‏ی در خطّ اسلام و انقلاب، همان چیزی است که دشمن را عصبانی می‏کند. من به شما مسئولان، به شما کارگزاران کشور، به آحاد این ملت عرض می‏کنم که این را قدر بدانید. عزّت شما به این وحدت شماست. عظمت شما در چشم دشمن به‏خاطر این وحدت شماست. احساس عجزی که می‏بینید دشمن می‏کند به‏خاطر این وحدت شماست؛ این را نگهش دارید.