[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار کارگزاران نظام - 1377/04/21
عنوان فیش : مسلمان, امت بزرگ اسلامی, توحید, توحید
کلیدواژه(ها) : مسلمان, امت بزرگ اسلامی, توحید, توحید
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
هر چه امروز از سختیها و بلاها بر سر مسلمانان و ملتهای مسلمان می‌آید بر اثر گم‌كردن سررشته‌ی زندگی در زیر سایه‌ی توحید است.