[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از روحانیون - 1377/02/02
عنوان فیش : تقوای سیاسی, سیاست, اخلاق سیاسی, تقرب
کلیدواژه(ها) : تقوای سیاسی, سیاست, اخلاق سیاسی, تقرب
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
سیاست هم قصدقربت لازم دارد. مسائل سیاسی هم قصدقربت لازم دارد.