[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی - 1377/01/01
عنوان فیش : صادرات غیرنفتی
کلیدواژه(ها) : صادرات غیرنفتی
نوع(ها) : فیش موضوعی

متن فیش :
آن جوانانی كه نمی‌‌‌دانند رژیم گذشته با این كشور چه كرده است، بدانند یكی از دهها كار خیانت آمیزی كه كردند، این است! اقتصاد این كشور را متّكی به نفت كردند كه به آسانی هم نمی‌‌‌شود آن را تغییر داد و دگرگون كرد! این ملت اگر بتواند، باید با صادرات گوناگون - صادرات میوه، صادرات معادن گوناگونی كه در این كشور هست، تولیدات صنعتی، كشاورزی و خدمات - این كشور را اداره كند.