[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار مردم استان هرمزگان - 1376/11/28
عنوان فیش : قوه مجریه‏, اختلاف‌افکنی, وحدت, حفظ وحدت, وحدت ملت و دولت
کلیدواژه(ها) : قوه مجریه‏, اختلاف‌افکنی, وحدت, حفظ وحدت, وحدت ملت و دولت
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
همدلی ملت و دولت، و وحدت صفوف ملت، یکی از شرطهای اساسی کار است. این را باید حفظ کنید و نگذارید دشمنان بین شما تفرقه بیندازند.