[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در آغاز هشتمین اجلاس سران کشورهای اسلامی - 1376/09/18
عنوان فیش : استکبار, خاورمیانه, سیاستهای استعمارگران در خاورمیانه
کلیدواژه(ها) : استکبار, خاورمیانه, سیاستهای استعمارگران در خاورمیانه
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
مخالفت ما با آنچه بدان گفتگوى صلح خاورميانه مى‌گويند، به دليل ناعادلانه بودن، استكبارى بودن و تحقير آميز بودن و بالاخره غيرمنطقى بودن آن است.