[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از پاسداران - 1376/09/13
عنوان فیش : مقاومت, توسل, رابطه با خدا, اقتدار ملی, اقتدار نظامی
کلیدواژه(ها) : مقاومت, توسل, رابطه با خدا, اقتدار ملی, اقتدار نظامی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
این توجّه و توسّل و ارتباط قلبی با پروردگار عالم، تضمین کننده‌ی استحکام و اقتدار نیروهایی است که می‌خواهند همیشه در مقابل آن جبهه بایستند و مقاومت کنند. جز این راهی وجود ندارد.