[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از بسیجیان - 1376/09/05
عنوان فیش : بسیجی, اخلاص, معنویت‎گرایی, رابطه با خدا, ارکان بسیجی بودن, فرهنگ بسیجی
کلیدواژه(ها) : بسیجی, اخلاص, معنویت‎گرایی, رابطه با خدا, ارکان بسیجی بودن, فرهنگ بسیجی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
اخلاص و معنویّت بسیجی و ارتباط با خدا در بسیجی، یک خصوصیت عمده است.

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از بسیجیان - 1376/09/05
عنوان فیش : رابطه با خدا
کلیدواژه(ها) : رابطه با خدا
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
عزیزان من! رابطه‌ی خودتان را با خدا، هرچه می‌توانید مستحکم‌تر کنید.