[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از فرماندهان نیروی انتظامی - 1376/04/25
عنوان فیش : مردم, ارزشهای اخلاقی و معنوی
کلیدواژه(ها) : مردم, ارزشهای اخلاقی و معنوی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
امروز پرچم دفاع از ارزشهای معنوی در دست ملّت ایران است.