[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از خانواده‌‌های ایثارگران - 1376/02/31
عنوان فیش : عاشورا, امتحانات الهی
کلیدواژه(ها) : عاشورا, امتحانات الهی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
در جریان یک زندگی شرافتمندانه، البته مصائب زیاد است. خودِ صحنه‌ی عاشورای حسینی، صحنه‌ی انواع مصائب است.