[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از کارگران و معلمان - 1376/02/10
عنوان فیش : کارگزاران نظام, خلاقیت
کلیدواژه(ها) : کارگزاران نظام, خلاقیت
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
مسؤولان بایستی زمینه‌ی ابتکار و خلاقیّت را فراهم کنند و روزبه‌روز پیش ببرند.