[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی - 1376/01/01
عنوان فیش : اسلام, اسلام‌ستیزی, اسلام‏ خواهی
کلیدواژه(ها) : اسلام, اسلام‌ستیزی, اسلام‏ خواهی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
امروز در کشورهایی که رژیمهای آنها با همه‌ی ابزارهای ممکن با اسلام می‌جنگند، اسلام رو به گسترش است.