[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در جمع زنان شهر ارومیه‌ - 1375/06/28
عنوان فیش : انقلاب اسلامی, دستاوردهای انقلاب اسلامی, دستاوردهای دفاع مقدس, دفاع مقدس, زن, حضور زنان در صحنه
کلیدواژه(ها) : انقلاب اسلامی, دستاوردهای انقلاب اسلامی, دستاوردهای دفاع مقدس, دفاع مقدس, زن, حضور زنان در صحنه
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
انقلاب و جنگ، زنان ما را در جامعه از آگاهی و رشد سیاسی برخوردار كرد.