[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار کارمندان و کارکنان دولت - 1375/06/07
عنوان فیش : همت مضاعف و کار مضاعف
کلیدواژه(ها) : همت مضاعف و کار مضاعف
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
توصیه‌ی اول من به شما کارمندان دولت است که از وقت و امکانات و استعدادها و تواناییهای خود، استفاده کنید. یکایک کارمندان دولت در سطوح مختلف - در سطوح بالا و در سطوح پایین - حتی در سطح آن کارمند دون‌پایه‌ای که کار خدماتی کوچکی در فلان اداره دارد، می‌توانند دلسوزانه و با ابتکار و با دقت، کار خود را انجام دهند و بازده کار را مضاعف کنند.


مربوط به :بیانات در دیدار کارمندان و کارکنان دولت - 1375/06/07
عنوان فیش : اقتدار نظامی
کلیدواژه(ها) : اقتدار نظامی
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
یک روز می‏گفتند: بدون کارشناسِ خارجی، نمی‏شود. یک روز می‏گفتند: شماها نمی‏توانید. یک روز می‏گفتند: ایرانی عُرضه ندارد. البته الآن هم مزدوران خارجیها در داخل و خارج، همین حرفها را می‏زنند؛ اما ملت ایران و مسئولان کشور، ثابت کرده‏اند که به برکت اسلام، هم توانایی دارند، هم عُرضه دارند، هم ابتکار دارند، هم شجاعت دارند، هم قدرت نظامی دارند و هم قدرت سیاسی دارند. حرکت می‏کنند و این راه را ادامه خواهند داد. ملت ایران و مسئولان کشور، به فضل پروردگار، با کارِ سازنده و استقامت و شجاعت خود، این بار هم مشت محکم انقلابی و سیاسی خود را بر دهان یاوه‏گویان بین‏المللی خواهند کوبید.

مربوط به :بیانات در دیدار کارمندان و کارکنان دولت - 1375/06/07
عنوان فیش : خدمت, کار, خدمت به مردم
کلیدواژه(ها) : خدمت, کار, خدمت به مردم
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
محیط کارمندی، محیط شرافت و پاکدامنی و محیط کار برای اسلام و مسلمین است.

مربوط به :بیانات در دیدار کارمندان و کارکنان دولت - 1375/06/07
عنوان فیش : نظام جمهوری اسلامی ایران, انقلاب, نظام اسلامی
کلیدواژه(ها) : نظام جمهوری اسلامی ایران, انقلاب, نظام اسلامی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
امروز، نظام اسلامی به برکت انقلاب و به برکت دولتمردان خدوم و زحمتکش، به سرعت به سمتِ جایگاه برجسته‌ای که متناسبِ شخصیت این ملت است، می‌رود.

مربوط به :بیانات در دیدار کارمندان و کارکنان دولت - 1375/06/07
عنوان فیش : کرامت ملت‌ها
کلیدواژه(ها) : کرامت ملت‌ها
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
امروز دولت جمهوری اسلامی، یک دولت معمولی نیست؛ دولتی با هدفهای بزرگ و با کارهای برجسته است. فرق است بین آن کشوری که مسئولانش می‏خواهند امور جاری آن کشور را، «باری به هر جهت» اداره کنند، با کشوری که مسئولانش می‏خواهند یک تحوّل اساسی در کشور به وجود آورند و زندگی مردم را از وضع رقّت‏باری که سلطه‏های استبدادی و پادشاهی در طول زمان، بخصوص سلاطین وابسته و فاسد پهلوی و اواخرِ قاجار، به وجود آورده بودند، نجات دهند. واقعاً آبروی ایران و ایرانی را در دنیا برده و همه چیز این کشور را دچار انحطاط کرده بودند. در چنین زمینه‏ای، مردانی دامن همّت به کمر زده‏اند و اداره‏ی امور کشور را بر عهده گرفته‏اند و بارهای سنگین را بر دوش نهاده‏اند و می‏خواهند زندگی مردم را از آن وضعیت، به وضع یک کشور پیشرفته‏ی آبرومندِ برخوردار از عزّت و کرامت در سطوح بین‏المللی، تبدیل کنند و این کشور و این ملت بزرگ را به آن جایگاهی که شایسته‏ی اوست، برسانند؛ چون شما، هم ایرانی و هم مسلمان هستید. هم مسلمان بودن به معنای وجود امتیازات بسیار برجسته‏ای است و هم ایرانی بودن حاکی از استعدادها و امکانات درخشانی است.

مربوط به :بیانات در دیدار کارمندان و کارکنان دولت - 1375/06/07
عنوان فیش :فساد فراگیر در نظام منحوس پهلوی
کلیدواژه(ها) : فساد رژیم پهلوی, تاریخ بر سر کار آمدن و حکمرانی محمدرضا پهلوی
نوع(ها) : روایت تاریخی

متن فیش :
در نظام منحوس و فاسد پادشاهی، از بالا تا پایین - مگر در افراد معدود - فساد جریان داشت. البته در محیط كارمندیِ آن روز هم، انصافاً انسانهای شریف بودند. ما كسانی را - چه در بخشهای اجرایی، چه در بخشهای قضایی و چه در نیروهای مسلّح - می‌شناختیم كه انسانهای پاكدامن و شریفی بودند؛ اما آن انسانهای شریف، در محیط كار خودشان، برای حفظ شرافت خودشان مبارزه می‌كردند. یعنی چه؟ یعنی اقتضای عمومیِ دستگاهها در آن وقت، فساد بود. چرا؟ چون از بالا تا پایین فساد بود. وقتی وزیر فاسد است؛ وقتی مقاطعه كارِ درجه‌ی یك كشور، با بیگانه‌ها دستش روی هم است؛ وقتی رئیس كشور - كه خود پادشاه وقت باشد - رشوه‌بگیرِ از بیگانگان و از مردم خود و از بقیه‌ی كسانی است كه می‌شود از آنها رشوه گرفت، حالِ بقیه‌ی مردم معلوم است!
آن روز، دستگاه را به طور تعمّدی فاسد می‌كردند. در آن نظامِ فاسدِ مفسدی كه عفونت او همه جا را فرا می‌گرفت، هیچ كس از این منتقدان بین‌المللی، لب از لب باز نمی‌كرد.

مربوط به :بیانات در دیدار کارمندان و کارکنان دولت - 1375/06/07
عنوان فیش : شهدای دولت, شهید رجائی, شهید باهنر
کلیدواژه(ها) : شهدای دولت, شهید رجائی, شهید باهنر
نوع(ها) : فیش موضوعی

متن فیش :
امیدواریم خداوند به همه شما توفیق دهد. امیدواریم خداوند روح مطهّر امام بزرگوار را - كه این راه را در مقابل ملت ایران، آن مردم بزرگ باز كرد - مشمول بركات خود قرار دهد و شهدای این راه را مخصوصاً شهدای دولت و مرحوم شهید رجایی و شهید باهنر كه دو چهره برجسته این راه هستند، مشمول مغفرت و رحمت و لطف خود قرار دهد.