[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :پیام به مناسبت آغاز به کار پنجمین دوره‌ی مجلس شورای اسلامی - 1375/03/11
عنوان فیش : اخلاق سیاسی
کلیدواژه(ها) : اخلاق سیاسی
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
مجالس کشورهای غربی همچنانکه از لحاظ اخلاق سیاسی، صلاحیت آن را ندارند که الگو قرار گیرند، از لحاظ ترکیب سیاسی نیز لزومی ندارد که در کشور بزرگی چون ایران که از لحاظ اخلاق و سیاست و ارزشهای متعالی، از منبع فرهنگی سرشاری برخوردار است، مورد تبعیت و تقلید واقع شوند. تعبیرهای چپ و راست یا اصرار بر وجود احزاب سیاسی در مجلس قانونگذاری و مانند اینها، سوغاتهای بی‏ارزشی است که شأن مجلس شورای اسلامی بالاتر از پذیرش کورکورانه‏ی آنها است.

مربوط به :پیام به مناسبت آغاز به کار پنجمین دوره‌ی مجلس شورای اسلامی - 1375/03/11
عنوان فیش : اخلاق سیاسی
کلیدواژه(ها) : اخلاق سیاسی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
مجالس كشورهای غربی همچنانكه از لحاظ اخلاق سیاسی، صلاحیت آن را ندارند كه الگو قرار گیرند، از لحاظ تركیب سیاسی نیز لزومی ندارد كه در كشور بزرگی چون ایران كه از لحاظ اخلاق و سیاست و ارزشهای متعالی، از منبع فرهنگی سرشاری برخوردار است، مورد تبعیت و تقلید واقع شوند.