[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :پیام به مناسبت آغاز به کار پنجمین دوره‌ی مجلس شورای اسلامی - 1375/03/11
عنوان فیش : پیشرفت علمی ایران
کلیدواژه(ها) : پیشرفت علمی ایران
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
جمهوری اسلامی مدعی سازندگی کشور و نجات ایران از عقب‏ماندگی‏های دوران ستم‏شاهی است، و امروز هر گامی در راه پیشرفت‏ علمی‏ و صنعتی و اقتصادی و هر اقدامی در وادی نوسازی کشور، دلیلی بر حقانیت نظام مقدس جمهوری اسلامی و شاهدی بر درستی آن مدعا است. ولی هر اقدامی در راه توسعه‏ی اقتصادی و آبادسازی کشور در صورتی‏ با توفیق همراه خواهد بود که از تفکر و اصول اسلامی مایه بگیرد و در جهت تحکیم آرمان‏ها و ارزشها و شعارهای انقلاب اسلامی باشد. در این صورت است که حرکت سازندگی، حرکتی حقیقی و تضمین شده خواهد بود و کشور به توهم سازندگی، در ورطه‏ی وابستگی و فساد مالی و سیاسی و اخلاقی نخواهد غلتید.

مربوط به :پیام به مناسبت آغاز به کار پنجمین دوره‌ی مجلس شورای اسلامی - 1375/03/11
عنوان فیش : پیشرفت علمی ایران
کلیدواژه(ها) : پیشرفت علمی ایران
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
امروز هر گامی در راه پیشرفت‌ علمی‌ و صنعتی و اقتصادی و هر اقدامی در وادی نوسازی كشور، دلیلی بر حقانیت نظام مقدس جمهوری اسلامی و شاهدی بر درستی آن مدعا است.