[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در جمع نیروهای شرکت‌کننده در مانور بزرگ ولایت - 1375/03/03
عنوان فیش : استقلال, نظام جمهوری اسلامی ایران
کلیدواژه(ها) : استقلال, نظام جمهوری اسلامی ایران
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
استقلال جمهوری اسلامی، بزرگترین موهبت الهی برای این ملت و کشور است.

مربوط به :بیانات در جمع نیروهای شرکت‌کننده در مانور بزرگ ولایت - 1375/03/03
عنوان فیش : ظلم‌‏ستیزی, نظام جمهوری اسلامی ایران, استقلال
کلیدواژه(ها) : ظلم‌‏ستیزی, نظام جمهوری اسلامی ایران, استقلال
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
جمهوری اسلامی با مبارزه به وجود آمد. ملت ایران با مبارزه توانست دست دشمنان را قطع کند و با مبارزه هم این استقلال را حفظ خواهد کرد.

مربوط به :بیانات در جمع نیروهای شرکت‌کننده در مانور بزرگ ولایت - 1375/03/03
عنوان فیش : استقلال, مردم, ملت ایران, تحریم اقتصادی
کلیدواژه(ها) : استقلال, مردم, ملت ایران, تحریم اقتصادی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
اگر دو، سه برابر اين تحريم هم نسبت به ملت ايران اعمال شود، اين ملت، استقلال خود را از دست نمى‌دهد.