[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار مدیران و مسئولان مطبوعات کشور - 1375/02/13
عنوان فیش : قوه مجریه‏, مطبوعات
کلیدواژه(ها) : قوه مجریه‏, مطبوعات
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
دولت باید موضوع مطبوعات را خیلی جدّی بگیرد.