[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار مردم ساری - 1374/07/22
عنوان فیش : اخلاق اسلامی, جوان
کلیدواژه(ها) : اخلاق اسلامی, جوان
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
جوانان عزیز! مواظب اخلاق الهی و اسلامی که ودیعه‌ای است در میان این ملّت، باشید.

مربوط به :بیانات در دیدار مردم ساری - 1374/07/22
عنوان فیش : اخلاق اسلامی, جوان, دشمن شناسی, هدف دشمن
کلیدواژه(ها) : اخلاق اسلامی, جوان, دشمن شناسی, هدف دشمن
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
از هدفهای اساسی دشمنان این است که اخلاق جوانان این ملت را فاسد کنند.