[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار مسئولان دستگاه قضایی - 1374/04/07
عنوان فیش : قوه قضائیه‏, اصلاح دستگاه قضایی, قاضی
کلیدواژه(ها) : قوه قضائیه‏, اصلاح دستگاه قضایی, قاضی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
شأن قضا و قضاوت را در نظام اسلامی درنظر بگیرید، سپس شأن قوّه و کار قضاوتِ خودتان را با آن بسنجید. قطعاً فاصله وجود دارد.

مربوط به :بیانات در دیدار مسئولان دستگاه قضایی - 1374/04/07
عنوان فیش : قوه قضائیه‏
کلیدواژه(ها) : قوه قضائیه‏
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
در قوّه‌ی قضایّیه‌ی نظامِ جمهوریِ اسلامی، پیش از هرچیز، علم و آگاهی و معرفت لازم است.