[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار نمایندگان مجلس - 1374/03/08
عنوان فیش : مردم, الگو, الگوی مقاومت, ملت ایران
کلیدواژه(ها) : مردم, الگو, الگوی مقاومت, ملت ایران
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
اگر ملتهاى مظلوم دنيا بخواهند به كارنامه‌ى يك ملت نگاه كنند و نيرو بگيرند؛ احساس عزت و شرف كنند و درس بگيرند، بايد به اين ملت نگاه كنند.